Коняк

Конякът е наречен така по името на град Коняк, департамент Шарант във Франция. За да се нарича едно бренди коняк, трябва да е произведено от грозде от региона около този град.